Home

 

 

 

ONZE DIERENARTSPRAKTIJK

U kunt steeds bij ons terecht voor kwaliteitsvolle, eerlijke diergeneeskunde met een hart voor mens en dier. 

Wij behandelen uw kleine huisdieren met de grootste zorg. Van vaccinatie en een goede basisgezondheid tot radiografisch of echografisch onderzoek, operaties, bloedtransfusies, .. en zo veel meer. 
Ook in het nemen van beslissingen trachten we u en uw dier zo goed mogelijk bij te staan en te begeleiden, waarbij de uiteindelijke beslissing natuurlijk ligt bij u.
We hechten hierin ook veel belang aan een persoonlijke aanpak en aan het creëren van een vertrouwde en gemoedelijke sfeer.

Om een optimale verzorging van uw huisdier te garanderen beschikken we over een goed uitgeruste praktijk.
De nauwe samenwerking met collega Marianne De Ruyck maakt het  tevens mogelijk om bij complexere operaties en moeilijke gevallen de handen in mekaar te slaan. Overleg en samenwerking met collega’s komt immers de kwaliteit van onze dienstverlening alleen maar ten goede.
Daarnaast kunnen we een beroep doen op verschillende zorgvuldig uitgekozen collega’s specialisten.
Dit voor de meer gespecialiseerde onderzoeks- en behandelingsmethodes en complexere orthopedische operaties, oogoperaties en dergelijke.
Echograaf Frederic Bouvez en orthopedisch chirurg Henk Pardon komen op vraag bij ons op de praktijk.
Verder werken we regelmatig samen met o.a. oncoloog Tom Hendrickx, oogarts Gerlinde Janssens, cardioloog Stephane Albers en orthopedisch chirurg Peter De Roeck.

De praktijk is goed bereikbaar en beschikt over parking voor de deur.

Voor spoedgevallen kunt u 24u/24u terecht op 016 88 06 77.
De praktijk maakt deel uit van het permanentieteam in de streek. We trachten zo veel mogelijk onze eigen patiënten te behandelen, maar bij afwezigheid in het weekend krijgt u via het antwoordapparaat het nummer van de dierenarts van wacht te horen.

 

KATHLEEN LEYSSENS, DIERENARTS

Afgestudeerd in 2002 aan de Faculteit Diergeneeskunde in Gent

Van 2002 tot 2003 werkzaam in DAP Herckenrode te Kuringen en interims in verschillende andere praktijken

Sinds 2003 werkzaam als dierenarts kleine huisdieren te Bertem, eerst in de Egenhovenstraat maar ondertussen verhuisd naar de Bosstraat

Volgt continu bijscholingen in de verschillende vakgebieden om haar kennis permanent op peil te houden

 

NIEUWS


01.01.2017 Zaterdagvoormiddag op afspraak

Vanaf 1 januari is er geen vrij spreekuur meer op zaterdagvoormiddag. Raadpleging op afspraak is wel mogelijk. Dit kan telefonisch of online via het formulier ‘maak een afspraak’.

01.01.2015 Nieuwe wetgeving voor het importeren van pups

Vanaf 29 december 2014 geldt in de Europese Unie dat de eerste vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) pas vanaf de leeftijd van 12 weken mag gegeven worden. Bovendien is die pas 21 dagen na de vaccinatie geldig: pas vanaf 15 weken! De lijst met lidstaten met rabiësvrij statuur, van waaruit momenteel niet-gevaccineerde pups kunnen worden ingevoerd in België, zal dus verdwijnen. Er zullen in de toekomst dus geen dieren jonger dan 15 weken en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht. Elke dierenarts en ‘importeur’ is hieraan wettelijk gebonden. Dat houdt in dat een importpup bij aanmelden voor een vaccinatie of controle bij een dierenarts in dit land, maar dus ook in elk ander Europees land minstens 12 weken oud moet zijn.

01.05.2014 Spoedgevallen

Voor een spoedgeval kan u 24u/24u telefonisch terecht op het gewone nummer 016 88 06 77. Het is belangrijk hiervoor steeds op voorhand contact op te nemen. Op die manier kunnen we indien nodig afspraken verzetten, de nodige voorbereidingen nemen om zo een optimale verzorging van uw dier te verzekeren. Sinds kort maakt de praktijk deel uit van het permanentieteam in de streek. We trachten zo veel mogelijk eigen patiënten zelf te behandelen, maar bij afwezigheid in het weekend krijgt u via het antwoordapparaat het nummer van de dierenarts van dienst te horen.

 

VERGUNNINGEN

Dierenarts Kathleen Leyssens  (erkenningsnummer N3698)
BTW BE 0696.569.569 – EENMANSZAAK

Vergunning voor gebruik van röntgenapparatuur (CV-0004891)
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Vergunning geneesmiddelendepot (DP00106963)
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie – Afdelingshoofd Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel

Verzekering beroepsaansprakelijkheid
Federale Verzekering
Stoofstraat 12
1
000 Brussel

Orde der Dierenartsen (lidnummer N3698)
de geldende beroepsregels en onderschreven gedragscodes zijn na te lezen via deze link: Code der plichtenleer